atlpc.it
nagradna igra 24 sata 2019pepeljare za poklonmošus parfem gdje kupitidukat nagradna igra 2021vanish za tepihe akcijaponuda poslova novi marofgloria kuponi forumlidl nagradna igra 2016 dobitnicikuponi istralandiašto se isplati kupiti u bosni
 

Nakon prethodnog ispitivanja tužbe sud donosi rješenje kojim se tužba odbacuje ako utvrdi da rješavanje o tužbenom zahtjevu ne ide u sudsku nadležnost (čl. Pogrešna je ocjena prvostupanjskog suda da su se pretpostavke za odbacivanje tužbe na temelju odredbe čl. 109. st. 4. ZPP-a ostvarile i u slučaju ako je ... "U smislu odredbe st. 1. čl. 473. ZPP sud prvog stupnja, kad je dobio konkretnu tužbu, po službenoj dužnosti nije imao pravo glasiti se nenadležnim, ... Sud poziva tužitelja ispraviti tužbu ili poduzima druge mjere kako bi se postupak ... Sud donosi RJEŠENJE kojim ukida provedene radnje i odbacuje tužbu! 1. Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena. 2. L. Marcucciju se nalaže snošenje vlastitih troškova i troškova izloženih od strane Europske komisije. Nakon prethodnog ispitivanja tužbe sud donosi rješenje kojim se tužba odbacuje ako utvrdi da rješavanje o tužbenom zahtjevu ne ide u sudsku nadležnost ... Mar 4, 2018 — Nakon prethodnog ispitivanja tužbe sud donosi rješenje kojim se tužba odbacuje ako utvrdi da rješavanje o tužbenom zahtjevu ne ide u sudsku ... 11.10.2014. Upravni spor – odbacivanje tužbe. i Je li odbacivanje tužbe obveza ili ovlast upravnog suda? Do kada sud može odbaciti tužbu? Područje: 2.04. Aug 11, 2018 — Ali: može se uz dostavu tužbe odmah zakazati i pripremno ročište ne čekajući odgovor (čl. ... Moguće odbacivanje tužbe (npr. zbog apsolutne. by J Nakić · 2016 — sve prijedloge odbacio rješenjem od 7. srpnja 2009., kad su stupile na ... tri mjeseca od njegova podnošenja, mogla bi se podnijeti tužba nadležnom sudu. Tužba se odbacuje. II. Odbija se zahtjev zainteresirane osobe za naknadom troškova upravnog spora. Obrazloženje. Zaključkom Hrvatske agencije za nadzor ... Tužba tužitelja se odbacuje. Obrazloženje. Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu radi poništavanja ili oglašavanja ništavom. ... u točki I izreke i odbacuje tužba u dijelu koji sadrži zahtjev za utvrđenje postojanja tražbine zakonske zatezne kamate. Žalba tuženika odbacuje se kao ... Tužba se odbacuje. II. Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova spora. Obrazloženje. Tužitelj je ovom Sudu 29. studenoga 2019. podnio tužbu radi ... Mar 3, 2021 — Tužba se odbacuje. Obrazloženje. Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu radi poništenja rješenja tuženika, KLASA: UP/II-. 034-02/20-01/759, ... (1) Nakon prethodnog ispitivanja tužbe Sud donosi rješenje kojim se tužba odbacuje ako utvrdi: 1) da rješavanje o tužbenom zahtjevu ne spada u sudsku ... Ovim zakonom određuju se pravila postupka na osnovu kojih osnovni sudovi, ... ispitivanju tužbe sud donosi rješenje kojim se tužba odbacuje ako utvrdi:. Jul 28, 2021 — I. Ustavna tužba se usvaja. ... Trgovački sud u Bjelovaru odbacio je žalbu podnositeljice kao nedopuštenu rješenjem broj: 5. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je tužbu u ovoj parnici odbacio kao ... Zakonita je i odluka kojom se odbacuje tužba na utvrđenje u odnosu na ... Nov 5, 2021 — ... Brodu Trgovački sud u Osijeku odbacio kao nedopuštenu tužbu dvoje ... listopada 2021. kojom se odbacuje tužba drugog tužitelja i trećeg ... Ako se tužba podnosi protiv djeteta koje je državljanin SFRJ i koje ima ... vijeća donosi rješenje kojim se tužba odbacuje ako utvrdi da rješavanje o ... odbacivanjem tužbe, već će se oglasiti mjesno nenadležnim po prigovoru stranke ili po ... stanje obzirom da sud nije donio rješenje kojim se tužba odbacuje. by Z Bulka · 2016 · Cited by 1 — 9Ako je tužitelj u tužbi tražio da se tuženiku naloži ispunjenje neke ... stupnja je odbacio žalbu tuženika kao nepravovremenu pozivajući se na odredbu. Upravni sud u Splitu donio rješenje kojim se tužba protiv AZTN-a u predmetu AGRO GOLD odbacuje kao nepravodobna. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ... Podnesena i urudžbirana tužba ne znači i da je tužba prihvaćena. Tužbu odlukom prihvaća ili odbacuje sudski vikar. Tužba se može odbaciti: 1. ako sudac ili sud ... by PIPP KONTUMACIJE — kojom bi odbijao tužbeni zahtjev, nego se tužba smatrala povučenom. ... zbog izostanka sa prvog ročišta; odbacivanja tužbe jer tužilac nije na vrijeme. Jan 5, 2022 — Američki sud, točnije sudac Fernando M. Olguin na sudu u Kaliforniji je odbacio tužbu. Spencer Elden, prisjetimo se, tvrdi kako njegova ... Prvostupanjski upravni spor pokreće se tužbom, ... tužba se podnosi najranije 8 dana nakon proteka ... Sud rješenjem odbacuje tužbu ako se utvrdi:. Ostvarivanje prava na pristup informacijama temelji se na na^elima javnosti, ... Ishod: Tužba se odbacuje jer je Sud utvrdio da je rije^ o stvari u kojoj je ... Koja je razlika između odbacivanja i odbijanja zahtjeva u UP? i kad se odbaci ,a kad ... S tim da se u parničnom postupku tužba odbacuje rješenjem ako nisu ... On odbacuje tužbu ako nađe da tužiocu nedostaje interes za utvrđivanje. Preobražajnom tužbom tužilac ostvaruje jedno svoje pravo na pravnu promjenu, koja se ... Ovaj sud se oglašava apsolutno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari, ukidaju se sve sprovedene radnje i tužba odbacuje. O b r a z l o ž e n j e. Nakon prethodnog ispitivanja tužbe sud donosi rješenje kojim se tužba odbacuje ako utvrdi da rješavanje o tužbenom zahtjevu ne ide u sudsku nadležnost (čl. Feb 3, 2021 — U priopćenju nakon sjednice Ustavni sud je naveo da je odbio i odbacio ustavne tužbe sedam hrvatskih banaka podnesene protiv presuda ... Feb 3, 2021 — ... godina pravno zaključen slučaj Franak: Ustavni sud odbacio tužbe banaka! ... To se trebalo dogoditi već 2015., ali smo zbog mudrijanja ... Feb 3, 2015 — Državni vrh Hrvatske naglašava da je sud pozvao da se odlučnije krene sa otkrivanjem sudbina nestalih, što je bio i hrvatski uvjet Srbiji ... May 9, 2003 — Ustavna tužba se odbacuje. O b r a z l o ž e nj e. 1. Ustavna tužba podnijeta je temeljem odredbe članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona o. Dec 1, 2021 — Zastupnici su smatrali da se time krše njihova prava te im se oduzima i ... To je odluka Suda Europske Unije koji je odbacio tužbu nekih ... Odbacivanje tužbe zbog nenadležnosti - PREKID ZASTARE Pravo. ... pravomoćnosti odluke o odbacivanju tužbe, smatra se da je zastara prekinuta prvom tužbom. Feb 22, 2018 — ... predstečajne nagodbe niti se radi o tražbini koje je bila osporena u postupku predstečajne nagodbe, sud će odbaciti tužbu tužitelja.

 
call-center-icon
Tel. 0585022273
Dal Lunedì al Venerdì
09.00 12.45 ÷ 14.00 17.00
Carrello vuoto
 
 
Bing Google